STYR PÅ HØJDEN? FALDSKÆRMSUDSPRING OG HØJDEMÅLERE

De seneste 10 år har faldskærmsspringere fået flere og flere valg, når det kommer til højdemålere. Men valgene kan koges ned til to forskellige: Analog eller digital visning.
Der er fordele og ulemper ved begge, og jeg har derfor valgt at kigge lidt nærmere på dem, så du som springer kan få et overblik.

 

En højdemåler med analog visning har altid været brugt til faldskærmsudspring, og ikke meget er sket i det felt. En viser drejer rundt på en skive, hvor lodret op er “0”. Den stiger så når nålen bevæger sig “med uret”. Den normale trækhøjde, ca. 3000 fod er ca. 90 grader fra 0, og er markeret ved at skiven bliver gul. 500 fod længere nede på skalaen bliver den rød.
Larsen & Bruusgard laver en digital højdemåler med analog visning. Den kombinerer den digitale højdemålers fordele ved logbogsfunktion og andre ting så som tid, temperatur og aktuelt tryk, med den analoge visning.

 

Højdemåleren med digital visning til faldskærmsudspring gjorde for alvor sit indtog i de tidlige 2000ere. Med Larsen & Bruusgaards Viso II, og Alti2’s neptune kunne man pludselig læse højden i 3-4 cifre, og samtidig have en digital logbog og andre funktioner. Meget erfarne springere begyndte at bruge den til skærmflyvning, hvor det kan være udfordrende at bruge analoge højdemålere. Der gik ikke lang tid før yngre, mere uerfarne springere begyndte at bruge dem.

Lidt baggrundsviden

Vi skal dog meget længere tilbage end det, for at finde introduktionen af digital visende højdemålere i cockpits. i 80erne begyndte flyfabrikken Boeing at benytte sig af digtital visende målere, men forskere fandt hurtigt ud af, at denne form for visning ligger op til fejlaflæsninger, længere aflæsningstider og forvirring under stress, da den menneskelige hjerne er “programmeret” til at aflæse symboler, farver og former, mere end den læser tal og enheder, og altid vil gå tilbage til dette, når den er presset f.eks. i en nødsituation. I dag er det standard at bruge en eller anden form for analog visning for højde, hastighed, motorinstrumenter og ligende i et cockpit, selv hvis visningen er på en digital skærm. Hjernen arbejder bedre med analog visning. Det er et faktum.

Hvornår kan en digital højdemåler være at foretrække?
Som elev har du på hvert faldskærsudspring en masse ting at tænke på, og arbejde med. Du kæmper en indre kamp mod frygt, adreanalin og et program du skal igennem. Det sidste du har brug for, er at tænke over små sorte tal på en højdemåler. Du skal aflæse et simpelt, basalt instrument, og her er der ingen tvivl om, hvilken model der vinder – den analoge. Men allerede når du har fået dit certifikat, og skal på dit første skærmflyvningskursus så som Flight-1 kan en digital højdemåler være handy, da du skal bruge en mere nøjagtig aflæsning når du flyver i din skærm. Her vil jeg stadig foreslå, at du har din analoge med, så du kan aflæse din trækhøjde. Som en springer med 25 spring og et frisk USPA “A” certifikat, eller 40 spring og DFU “C” certifikat, har du på ingen måder rutinen til at holde øje med højden på en digital højdemåler mens du har en fejlfunktion, eller en anden stressende situation.

Når du har opnået en vis rutine, og måske har en 2-300 faldskærmsudspring, vil jeg anbefale at du tager din digitale med på et fritfaldspring, som din primære højdemåler. Hav din analoge med som backup, og væn dig til den nye aflæsning. Tag først et solospring, hvor du bare øver dig i at aflæse korrekt. Du vil opleve at du skal koncentrere dig på en helt anden måde. Efter det, kan du så lave noget spring med andre, og langsomt vænne dig til det. Vær opmærksom på, at har du en hurtigtfaldende fejlfunktion så som en hestesko eller en bag-lock, vil din højdeaflæsning være meget vigtig.

 

Jeg selv bruger en kombination af de to. Når jeg springer et tandemspring (som jeg gør mest) bruger jeg min Altitrack, som er med analog visning, da forskellige faktorer spiller ind. En passager kan bribe om min hånd, eller den min højdemålerhånd kan være optaget af at kontrollerer en passagers arm. I den situation er en analog måler meget lettere at aflæse, da jeg kan gøre det ved et hurtigt glimt. Hvis jeg kan se en viser, har jeg en ide.
Til videospring og instruktørspring bruger jeg min digitale. Ved videospring kan jeg ikke kigge på min højdemåler i fritfald, og under skærm bruger jeg det til min flyveplan. Den kan drejes rundt om armen, så jeg kan se den, selvom jeg har hænderne på mine risers. Det samme gør sig gældende til instruktørspring.
Jeg bruger altid den visuelle højdemåler i kombination med en dytter i min hjelm.